NEWS

 • Glywsoch chi’r Newyddion? / Did you hear the News?

  Fri 15 March 2019

  Mae Mari a Leigh wedi penderfynu cymeryd amser i ffwrdd a rhoi’r awenau i Gwenan ac Annest Rowlands oedd yn Oriel Môn a Melin Llynnon nes yn ddiweddar. Gan i’r bar gael ei dynnu wedi’r ddamwain llynedd, mae tipyn o waith, ac i ddefnyddio’r dafarn fel lle bwyta yn ystod y dydd a siop, mae gwaith adnewyddu hefyd, bydd syniad o ddyddiad pendant yn fuan, ond dechrau Ebrill yw’r targed, i weini coffi safonol, te rhydd a siocled poeth yn defnyddio siocled go iawn. Bydd digon i dynnu dwr i’ch dannedd, a bydd arogl sgons ffresh o’r gegin, gyda bwyd poeth, brecwast llawn, tê prynhawn, cinio Dydd Sul drwy’r dydd a gyda’r nos, digon i’ch temtio mewn unrhyw adeg o’r dydd, a gallwch neud ychydig o siopa hefyd gan bydd siop Gymraeg yn yr hen Ystafell pool. Byddant hefyd yn croesawu gwesteion i aros noson neu ddwy, gan fod dwy ystafell wely gyda brecwast Cymreig gwerth chweil iddynt y bore canlynol.Er nad ydynt yn bwriadu agor gyda’r nos i ddechra, mae bwriad i neud hynny ar ol setlo, tua Mehefin a dros dymor yr hâf ar Nos Wener a Sadwrn, bydd posib hefyd yn syth archebu eich partion, a byddant yn trefnu noseithiau arbennig, nosweithia swper, Jin ayyb. Mae trwydded ganddynt i werthu diod alcoholig felly bydd poteli cwrw lleol a seidar ar gael yn ogystal a jin a gwirodydd.     

  Mae posib cael coffi tecawê a bwyd, a croeso ichi ffonio i rag-archebu.
  Edrychwn ymlaen i’ch croesawu - wynebau hen a newydd.

  Mari and Leigh have decided to take a break, and hand over the baton to local mother and daughter team Gwenan and Annest Rowlands, locally known at Oriel Môn and Llynnon Mill cafes. The bar was removed, floor replaced and some other work after the accident last year so there’s still quite a bit to do before they can open the doors to their new daytime eatery and shop, but early April is definately achievable, serving locally roasted coffee, loose leaf teas, and delicous hot chocolate using real chocolate, there’ll also be a lovely smell of fresh scones from the kitchen, all day breakfasts, lunches, sandwiches and afternoon teas, also Sunday lunches and early evening, something to tempt you in any time of the day, you can also do some shopping, as they’re converting the old pool room into a shop, selling local crafts, gifts, food and drink. The two B&B rooms also will be run by them, serving a hearty Welsh breakfast. Although they will not be open in the evenings, and it won’t be a public house, they do intend, over time, to open some evenings more towards June and during the summer season for Fridays and Saturdays, take bookings for evening parties, and organise themed evenings, supper clubs, gin nights etc. Of course they also have a licence and will serve bottled local beer, cider, gins and spirits. 

  Takeaway coffees, food also available, pre-orders welcome.     
  We look forward to welcoming you, old and new faces.